معرفی

  • متخصص ارتوپدی از بیمارستان شفا یحیاییان تهران
  • فوق تخصص جراحی تومورهای استخوان و عضلات از بیمارستان شفا یحیاییان
  • عضو اکادمی جراحان ارتوپد آمریکا
  • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران