ملوروستوزیس (Melorheostosis)

استخوانسازی نابجا( Heterotopic Ossification)
۳ بهمن ۱۳۹۷
فاشئیت ندولار (Nodular fascitis)
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

تعریف

یک بیماری نادر رشد نامناسب (دیسپلازی) استخوان غشایی( کورتیکال) است که با استخوانسازی زیاد  در پرده استخوان مشخص میشود.

یافته های بالینی

در هردو جنس بیک نسبت دیده میشود. معمولا در سن کمتر از ۴۰ سال تشخیص داده میشود.

درد، کاهش دامنه حرکتی مفاصل مجاور، و خشکی مفصل از علائم ملوروستوزیس هستند.

پوست روی استخوان مبتلا میتواند سفت و چرمی شکل و قرمز رنگ شود.

در اثر استخوانسازی زیاد،  ملوروستوزیس میتواند باعث کج شدن اندام های نبتلا شود.

شایعترین مکانهای درگیری استخوانهای بلند اندام تحتانی هستند.

یافته های رادیولوژیک

استخوانسازی بیش از حد (بطور عمده در سطح استخوان)  در ملوروستوزیس دیده میشود که شبیه ریزش ذوب شدن شمع بر روی بدنه شمع است(شکل ۱تا ۳). ممکن است این نمای ریزش مانند از استخوان یکطرف مفصل بطرف دیگر مفصل گسترش یابد.

اسکن استخوان افزایش جذب را بدلیل افزایش استخوانسازی نشان میدهد.

در هر دو نمای ام آر آی بصورت تیره دیده میشود.

شکل ۱-

درمان

در صورت درد خفیف،  و عدم خشکی مفاصل،  درمان بیمار تجویز مسکن است.

در صورت خشکی مفصل یا درد شدید بیمار نیاز به درمان جراحی دارد. بدین منظور ناحیه ای که استخوانسازی زیاد دارد را حذف میکنیم.

ملوروستوزیس بدخیم نیست و خوشبختانه نیازی به شیمی درمانی یا پرتو درمانی ندارد.

شکل ۲-

شکل ۳- ملوروستوزیس در متاتارس چهارم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *