بیوپسی (نمونه برداری) از تومورهای استخوانی و عضلانی

فاشئیت ندولار (Nodular fascitis)
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ملانوم بدخیم بافت نرم (Melanoma of soft parts)
۱۴ بهمن ۱۳۹۷

تعریف

نمونه برداری از تومور ها یک مرحله ضروری از  درمان است که بمنظور اثبات تشخیص نوع تومور(و خوش خیم یا بدخیم بودن آن) انجام میشود.

بیماران عزیز توجه داشته باشند که بیوپسی جایگزین بررسی های تصویر برداری مثل ام آر آی و…یا بررسی های آزمایشگاهی نمیشود، بلکه تکمیل کننده آنها است. بهتر است بیوپسی توسط پزشکی انجام شود که درمان جراحی نهایی تومور را انجام میدهد.

در چه مواردی باید بیوپسی انجام شود؟

۱- ضایعات بافت نرم که عمقی تر از فاشیا باشند

۲-ضایعات بافت نرم که بزرگتر از ۵ سانتی متر باشند

۳- ضایعات استخوانی که نتوان خوش خیم بودن آنها را از روی علائم بیمار و رادیوگرافی ها اثبات کرد.

۴- ضایعه  استخوانی در بیماری که سابقه سرطان دارد

۵-ضایعه دردناک جدید استخوانی در فردی که سن بالاتر از ۴۰ سال دارد

در چه مواردی نباید بیوپسی کرد:

۱- ضایعه بدون علامت استخوانی که به نظر پزشک معالج غیر فعال بنظر برسد.

۲- ضایعه بافت نرمی که در ام آر آی کاملا خوش خیم بنظر برسد(مانند لیپوم).

انواع روشهای نمونه برداری:

۱-نمونه برداری سوزنی با سوزن ظریف: بطور شایع برای تومورهای کارسینوم(تومورهای حفرات بدن) بکار میرود، اما در استخوانها و عضلات کاربردی ندارد.

۲-نمونه برداری سوزنی با سوزن درشت: این نمونه برداری در بیشتر تومورهای استخوانی و عضلات اندامها قابل انجام است . در این نوع نمونه برداری نیازی به بیهوشی نیست و بصورت سرپایی انجام میشود(شکل ۱). این نمونه برداری برای تومورهای سطحی با هدایت سونوگرافی و برای تومورهای عمقی با هدایت سی تی اسکن انجام میپذیرد.

۳-نمونه برداری بروش جراحی: این روش که به روش استاندارد طلایی بیوپسی مشهور است دقیقترین روش بیوپسی از تومور است. در مواردی که با روشهای سوزنی نمیتوان به تشخیص قطعی دست یافت پزشک معالج ممکن است این روش بیوپسی از تومور را پیشنهاد دهد(شکل ۲).

۴-نمونه برداری بروش جراحی همزمان با خارج کردن تومور بطور کامل: این روش در موارد معدودی از تومورهای استخوانی و بافت نرم قابل انجام است و در بیشتر موارد این تومورها بیوپسی و عمل جراحی را نمی توان در یک مرحله انجام داد. در تومورهای استخوانی وقتی با بررسی های پرتونگاری مشخص شود که تومور از استخوان فراتر نرفته است و تومور در داخل استخوانی قرار دارد که بتوان بدون آسیب زدن به عملکرد اندام ،آن بخش از استخوان رابرداشت، میتوان عمل جراحی بیوپسی و عمل جراحی برداشتن تومور را در یک مرحله انجام داد. نمونه این حالت تومور استخوانی نازک نی در نزدیک زانو و یا تومور استخوانی زند زیرین در نزدیک مچ دست است(شکل ۳).

در تومورهای بافت نرم وقتی  تومور در چربی زیر پوست قرار داشته باشد و اندازه آن کوچکتر از ۵ سانتی متر باشد میتوان عمل جراحی بیوپسی و برداشتن تومور را در یک مرحله انجام داد.

شکل ۱-

شکل ۲-

شکل ۳-

عوارض بیوپسی

بیماران عزیز توجه داسته باشند که بیوپسی از تومورها به هیچ عنوان باعث رشد تومور نمیشود و ترس از این موضوع نباید مانع تشخیص و درمان بموقع تومور ها شود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *