تومورهای بافت نرم

۶ شهریور ۱۳۹۷

نوروفیبروسارکوم

تعریف یک توور بدخیم بافت نرم است که از سلولهای عصبی بویژه سلولهای شوان تشکیل شده است. یافته های بالینی حدود یک چهارم از بیماران دارای […]
۶ شهریور ۱۳۹۷

لیومیوسارکوم

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم است که از عضلات صاف بدن منشاء میگیرد. عضله صاف نوعی از عضله در بدن است که جداره حفرات بدن […]
۵ شهریور ۱۳۹۷

لیپوسارکوم

تعریف نوعی سرطان تولید شده از بافت چربی بدن است. یافته های بالینی لیپوسارکوم معمولا در افراد مسن تر از ۵۰ سال، در اندام ها(بویژه ران) […]
۴ شهریور ۱۳۹۷

ساینویال سارکوما

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم است که معمولا در افراد زیر ۴۰ سال دیده میشود , و سن شایع آن ۱۵ تا ۳۵ سالگی است. […]
۳ شهریور ۱۳۹۷

تومور دسموئید ( فیبروماتوز)

تعریف نوعی تومور خوش خیم بافت فیبرو(لیفی) در بدن است که مشخصه آن تمایل زیاد به عود موضعی و تهاجم به بافت های مجاور است. یافته […]
۳ شهریور ۱۳۹۷

آنژیوسارکوم

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم است که در آن سلولهای جدار رگها رشد غیر طبیعی میکنند و منجر به تشکیل تومور میشوند. این تومور میتواند […]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

لیپوم یا تومور خوش خیم بافت چربی

لیپوم ها بیشتر در زنان میانسال دیده میگردند. سن متوسط ۴۸ سالگی است. می توانند متعدد یا قرینه باشند. نرم، مدور، قابل حرکت، بدون درد، و […]