معرفی

  • متخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • فلوشیپ جراحی تومورهای استخوان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • فلوشیپ آرتروپلاستی و تروما از کانادا
  • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران
  • عضو اکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا