تومورهای استخوان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیسپلازی استئوفیبروز و آدامانتینوما

تعریف دیسپلازی استئوفیبروز (OFD) و آدامانتینوما تومورهای استخوانی نادر هستند که اغلب در درشت نی(تی بیا) یافت می شوند. دیسپلازی استئوفیبروز یک تومور غیر سرطانی است […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تومور ژانت سل در انگشتان دست و پا

تعریف تومور ژانت سل در دست و پا نادر است. تنها ۱٫۵ تا ۵ درصد این تومور ها در دست و پا دیده میشوند. شایعترین محل بروز […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

تومورهای ستون فقرات

تعریف سرطان اولیه اولیه ستون فقرات از سلول های داخل نخاعی یا ساختارهای اطراف آن (استخوان ها، بافت ها، یا اعصاب ستون فقرات) ایجاد می شود. […]
۱ اسفند ۱۳۹۷

سارکوم چیست؟

تعریف سارکوم ها تومورهای بدخیم یا سرطانهای  بافت نرم بدن هستند  که  خوشبختانه نادر ند. این تومورها بیشتر از همه در اندام ها (پاها و دست […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

اوستئوفایبروس دیسپلازی

تعریف فرم ناشایعی از فایبروس دیسپلازی است که تقریبا همیشه استخوان درشت نی ( تی بیا) را درگیر میسازد. یافته های بالینی بطور معمول در دهه […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم پریوستال

تعریف یک نوع نادر اوستئوسارکوم سطحی  با شدت بدخیمی متوسط است. یافته های بالینی معمولا در نوجوانان و جوانان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی دیده […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

بیوپسی (نمونه برداری) از تومورهای استخوانی و عضلانی

تعریف نمونه برداری از تومور ها یک مرحله ضروری از  درمان است که بمنظور اثبات تشخیص نوع تومور(و خوش خیم یا بدخیم بودن آن) انجام میشود. […]
۲۵ دی ۱۳۹۷

دسموپلاستیک فیبروما

تعریف   یافته های بالینی   یافته های رادیوگرافیک   درمان   عاقبت بیماری
۲۲ دی ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم پاروستئال

تعریف اوستئو سارکوم پاروستئال نوعی اوستئوسارکوم ( تومور بدخیم استخوانساز) با شدت بدخیمی کم است. یافته های بالینی بیشتر در دهه سوم و چهارم دیده میشود. در […]
۲۱ دی ۱۳۹۷

اوستئوبلاستوما

تعریف یک تومور خوش خیم استخوان ساز  است که شباهت زیادی به اوستئوئید اوستئوما دارد. تفاوت این تومور با اوستئوئید اوستئوما توانایی رشد بیشتر اوستئوبلاستوما است […]
۱۷ دی ۱۳۹۷

پریوستال کندروما

تعریف یک تومور خوش خیم غضروفی است که بر روی سطح استخوان و زیر پرده استخوان( پریوست) بوجود می آید. نام دیگر آن کندرومای ژوکستا کورتیکال […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

آنژیوسارکوم استخوان

تعریف تومور بدخیم استخوانی منشاء گرفته از سلول های جدار رگ میباشدکه نمای بافت شناسی رگسازی دارند. این تومور بسیار نادر است. در مردان و زنان […]