تومورهای خوش خیم استخوانی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تومور ژانت سل در انگشتان دست و پا

تعریف تومور ژانت سل در دست و پا نادر است. تنها ۱٫۵ تا ۵ درصد این تومور ها در دست و پا دیده میشوند. شایعترین محل بروز […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

اوستئوفایبروس دیسپلازی

تعریف فرم ناشایعی از فایبروس دیسپلازی است که تقریبا همیشه استخوان درشت نی ( تی بیا) را درگیر میسازد. یافته های بالینی بطور معمول در دهه […]
۲۵ دی ۱۳۹۷

دسموپلاستیک فیبروما

تعریف   یافته های بالینی   یافته های رادیوگرافیک   درمان   عاقبت بیماری
۲۱ دی ۱۳۹۷

اوستئوبلاستوما

تعریف یک تومور خوش خیم استخوان ساز  است که شباهت زیادی به اوستئوئید اوستئوما دارد. تفاوت این تومور با اوستئوئید اوستئوما توانایی رشد بیشتر اوستئوبلاستوما است […]
۱۷ دی ۱۳۹۷

پریوستال کندروما

تعریف یک تومور خوش خیم غضروفی است که بر روی سطح استخوان و زیر پرده استخوان( پریوست) بوجود می آید. نام دیگر آن کندرومای ژوکستا کورتیکال […]
۶ شهریور ۱۳۹۷

بیماری اردهایم چستر

تعریف یک بیماری در گیر کننده استخوان و ارگانهای دیگر بدن است که با زیاد شدن سلولهای هیستیوسیت(نوعی سلول دفاعی بدن در برابر تهاجم میکروب ها) […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروما (انکندروما)

تعریف یک تومور خوش خیم استخوانی است که عمدتا از غضروف تشکیل شده است یافته های بالینی انکندرو مها معمولا در فاصله سنی ۲۰ تا ۶۰ […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کیست خونی استخوان

تعریف نوعی تومور خوشخیم استخوان است که معملا در کودکان و نوجوانان بصورت درد و تورم استخوان بروز میکند. علت بوجود آمدن ان چیست؟ همانطور که […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کیست ساده استخوان

تعریف کیست ساده استخوان یک تومور نیست بلکه یک حفره پر از مایع در داخل استخوان است یافته های بالینی معمولا این کیست ها تا زمانی […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوئید اوستئوما

تعریف  تومور خوش خیمی است شامل یک توده مرکزی بنام نیدوس که بوسیله استخوان اطراف احاطه شده است.  حد اکثر شیوع در سن ۵تا ۲۵سال می‏‏باشد.  در […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

بیماری ائوزینوفیلیک گرانولوما

تعریف یک بیماری پرولیفراتیو(رشد کننده) است و وقتی ایجاد میشود که کودک از یک نوع سلول بنام سلولهای لانگرهانس تعداد زیادی در بدن داشته باشد. این […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

نان اوسیفائینگ فایبروما

تعریف یک تومور خوش خیم است که عمدتا از بافت فیبرو(لیفی) تشکیل شده است. این تومور همراه با فایبروس کورتیکال دیفکت در یک گروه قرار دارد […]