تومورهای خوش خیم بافت نرم

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

لیپوفیبروم داخل عصب

تعریف  خـوش خیـم و نـادر اسـت و معمـولا عصـب مدیـن را درگیـر مـی نمایـد. عصـب مدیـن و شـاخه هـای دیژیتـال در هشـتاد درصـد مـوارد درگیرنـد. در […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

همانژیوم

تعریف همانژیوم یک تومور خوش خیم (غیر سرطانی) است که از عروق خونی تشکیل شده است. انواع مختلفی از همانژیوم ها وجود دارد و می توانند […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

همانژیوم در عضله، استخوان، و دستگاه های داخلی

اگرچه به اندازه همانژیوم های پوستی شایع نیستند اما همانژیوم ها در بافت های دیگر، از جمله عضله و استخوان، رشد می کنند. همانژیوم  داخل عضلانی. […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

همانژیوم نوزادان

همانزیوم های پوست در نوزادان شایع است. گاهی اوقات آنها از بدو تولد وجود دارند، اما اغلب به طور معمول در طی هفته های اول یا […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

کیست گانگلیون مچ دست

مقدمه کیست گانگلیون شایع ترین توده در مچ دست است. آنها سرطانی نیستند و در اکثر موارد بی ضرر هستند. کیست گانگلیون در مکان های مختلف […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۸

میکسوم داخل عضلانی

تعریف میکسومای عضلانی یک تومور خوش خیم نرم بافت نرم  سیستم اسکلتی عضلانی است. میزان بروز آن از ۰٫۱ به ۰٫۱۳ در ۱۰۰۰۰۰ جمعیت گزارش شده […]
۸ فروردین ۱۳۹۸

تومورهای عصبی در اندام ها

مقدمه تومورهای عصبی محیطی( عصب های اندام ها و سر و گردن) در داخل یا نزدیک رشته های  اعصابی رشد می کنند که سیگنال های(فرمان های) […]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نوروفیبروما

تعریف نوروفیبروما نوعی تومور عصبی است که بر روی پوست یا زیر پوست ایجاد می شود. نوروفیبروما می تواند در یک عصب بزرگ یا کوچک در […]
۲۳ آذر ۱۳۹۷

تومور ژانت سل غلاف تاندون (Giant cell tumor of tendon sheath)

تعریف یک ضایعه خوشخیم واکنشی است که شباهت بسیار زیادی به  PVNS ( به مبحث  PVNS در همین سایت مراجعه شود) دارد. علائم بالینی ضایعه نسبتا […]
۲۰ آذر ۱۳۹۷

فوکال میوزیت (Focal Myositis)

تعریف یک تومورکاذب التهابی خوش خیم خودمحدود شونده است. یافته های بالینی در طیف سنی وسیع دیده میشود. میانگین سنی ۳۶سال است. بیشتر در اندام ها بویژه تحتانی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۷

ساینویال کندروماتوزیس

تعریف یــک بیمــاری تــک مفصلــی همــراه بــا  رشد نامناسب(متاپلازی)  پرده مفصل است کــه منجر به تشکیل بافت نابجای  غضروفــی و یــا اســتخوانی غضروفــی  در داخل پرده […]
۶ آذر ۱۳۹۷

تومورال کلسینوزیس Tumoral Calcinosis

تعریف یک بیماری متابولیک ارثی ناشی از اختلال در متابولیسم فسفر است  که در آن رسوب کلسیم در داخل بافت نرم به شکل تومور دیده میشود. […]