بیماری های متابولیک

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

شکستگی آتیپیک (غیر طبیعی) استخوان ران

تعریف شکستگی آتی پیک(غیرطبیعی) استخوان  فمور (ران) از  عوارضی ناشی از استفاده طولانی مدت بیسفسفونات ها(داروهای تجویز شده برای پیشگیری پوکی استخوان مانند اوستئوفوس)  است. کاهش […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۷

اوستئودیستروفی رنال ( Renal osteodystrophy)

تعریف  گروهی از اختلالات است که در بیماران با نارسایی پیشرفته کلیه دیده میشود. بدلیل اختلالات هورمونی و فلزات بدن(مینرال ها) این بیماری ایجاد میگردد. یافته […]
۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اثرات پرکاری غده پاراتیروئید بر استخوانها

تعریف پرکاری غده پاراتیروئید از طریق تولید بیش از حد هورمون این غده باعث خورده شدن استخوانها میگردد. یافته های بالینی و رادیولوژیک در کشورهایی که […]