شکستگی ها

۲۴ دی ۱۳۹۸

شکستگی مچ

مرور اجمالی مچ دست شکسته شکستگی یا ترک خوردگی در یک یا چند استخوان مچ شماست. شایع ترین این آسیب ها در مچ دست هنگامی اتفاق […]