بیماری های مفصل شانه

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

خشکی مفصل شانه

مقدمه خشکی شانه (شانه ی یخ زده)، همچنین به نام کپسولیت چسبنده، باعث درد و سفتی در شانه می شود. با گذشت زمان، حرکت شانه بسیار […]