بحرآبادی

۳ بهمن ۱۳۹۷

استخوانسازی نابجا( Heterotopic Ossification)

تعریف به تشکیل استخوان در بافتهای  خارج از استخوان گفته میشود که معمولا به طور خود به خود و یا پس از ضربه رخ میدهد. علت […]
۲۶ دی ۱۳۹۷

میوزیت اوسی فیکان

تعریف یک فرآیند واکنشی است  که توسط  رشد  فیبروبلاست ها، غضروف و استخوان درون عضله مشخص می شود و حاشیه آن از بافت سالم اطراف کاملا […]
۲۶ دی ۱۳۹۷

سارکوم اپیتلوئید (Epitheloid Sarcoma)

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم  با رشد آهسته است. یافته های بالینی در نوجوانان و بالغین جوان (سن ۱۰ تا ۳۵ سالگی) رخ می دهد. […]
۲۵ دی ۱۳۹۷

دسموپلاستیک فیبروما

تعریف   یافته های بالینی   یافته های رادیوگرافیک   درمان   عاقبت بیماری
۲۵ دی ۱۳۹۷

سارکوم پلئومورفیک ( فایبروس هیستیوسایتوم بدخیم)

تعریف یک تومور بدخیم بافت فیبروزه(لیفی) بدن است که در بیماران بالاتر از ۳۰ سال، بویزه ۵۰ تا ۷۰ ساله دیده میشود. یافته های بالینی این […]
۲۲ دی ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم پاروستئال

تعریف اوستئو سارکوم پاروستئال نوعی اوستئوسارکوم ( تومور بدخیم استخوانساز) با شدت بدخیمی کم است. یافته های بالینی بیشتر در دهه سوم و چهارم دیده میشود. در […]
۲۱ دی ۱۳۹۷

اوستئوبلاستوما

تعریف یک تومور خوش خیم استخوان ساز  است که شباهت زیادی به اوستئوئید اوستئوما دارد. تفاوت این تومور با اوستئوئید اوستئوما توانایی رشد بیشتر اوستئوبلاستوما است […]
۱۷ دی ۱۳۹۷

پریوستال کندروما

تعریف یک تومور خوش خیم غضروفی است که بر روی سطح استخوان و زیر پرده استخوان( پریوست) بوجود می آید. نام دیگر آن کندرومای ژوکستا کورتیکال […]
۱۱ دی ۱۳۹۷

التهاب مفصل استخوان ترقوه به جناق سینه(استرنوکلاویکولار)

تعریف به بیماریهای مفصل استرنوکلاویکولار گفته میشود که خود را بصورت تورم ، درد، یا تورم همراه با درد نشان میدهند. این بیماریها میتوانند خودبخود یا […]
۲۳ آذر ۱۳۹۷

تومور ژانت سل غلاف تاندون (Giant cell tumor of tendon sheath)

تعریف یک ضایعه خوشخیم واکنشی است که شباهت بسیار زیادی به  PVNS ( به مبحث  PVNS در همین سایت مراجعه شود) دارد. علائم بالینی ضایعه نسبتا […]
۲۲ آذر ۱۳۹۷

ارتروز زانو

لتبدبفدولبخبرکرنرلنل
۲۰ آذر ۱۳۹۷

فوکال میوزیت (Focal Myositis)

تعریف یک تومورکاذب التهابی خوش خیم خودمحدود شونده است. یافته های بالینی در طیف سنی وسیع دیده میشود. میانگین سنی ۳۶سال است. بیشتر در اندام ها بویژه تحتانی […]