بحرآبادی

۱ شهریور ۱۳۹۷

سیاه شدن استخوان( انفارکتوس استخوان)

تعریف سیاه شدن استخوان به معنی مرگ بافت‌های استخوانی به دلیل کمبود خونرسانی است . این بیماری می‌تواند به شکستگی‌های کوچک و فروپاشی استخوان منجر شود. […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

متاستاز به استخوان

متاستازبه استخوان چیست مربوط به سنین میانسالی و پیری است یعنی سنینی که سرطانهای اعضای مختلف بدن شایع هستند. بیشتر ستون فقرات، دنده ها، لگن ران […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

بیماری فایبروس دیسپلازی

تعریف یک بیماری است که در اثر تکامل غیر طبیعی سیستم استخوانی بوحود میاید. این بیماری باعث ایجاد درد، بد شکلی و رشد غیر طبیعی استخوان […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کیست خونی استخوان

تعریف نوعی تومور خوشخیم استخوان است که معملا در کودکان و نوجوانان بصورت درد و تورم استخوان بروز میکند. علت بوجود آمدن ان چیست؟ همانطور که […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کیست ساده استخوان

تعریف کیست ساده استخوان یک تومور نیست بلکه یک حفره پر از مایع در داخل استخوان است یافته های بالینی معمولا این کیست ها تا زمانی […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوئید اوستئوما

تعریف  تومور خوش خیمی است شامل یک توده مرکزی بنام نیدوس که بوسیله استخوان اطراف احاطه شده است.  حد اکثر شیوع در سن ۵تا ۲۵سال می‏‏باشد.  در […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

بیماری ائوزینوفیلیک گرانولوما

تعریف یک بیماری پرولیفراتیو(رشد کننده) است و وقتی ایجاد میشود که کودک از یک نوع سلول بنام سلولهای لانگرهانس تعداد زیادی در بدن داشته باشد. این […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

نان اوسیفائینگ فایبروما

تعریف یک تومور خوش خیم است که عمدتا از بافت فیبرو(لیفی) تشکیل شده است. این تومور همراه با فایبروس کورتیکال دیفکت در یک گروه قرار دارد […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

تومور استخوانی ژانت سل

تعریف یکی از تومورهای خوش خیم اما مهاجم استخوانی است . خوش خیم به این معنا که تقریبا هرگز متاستاز نمیدهد یعنی از مکان اولیه خود […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندرومیکسوئید فایبروما

تعریف: یک تومور خوش خیم غضروفی است یافته های کلینیکی: این تومورحتی در بین تومورهای خوش خیم غضروفی بسیار نادر است . بیشتر در سن ۱۰ […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروبلاستوم

تعریف یک تومور خوش خیم غضروفی است که در اثر رشد سلولهای نارس غضروفی ایجاد میشود یافته های بالینی این تومور شیوع بسیار کمی در بین […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوکندروم یا اگزوستوز

تعریف شایعترین تومور خوش خیم استخوان است. یک تومور استخوانی خوش خیم متشکل از یک قسمت استخوانی است که یک کلاهک غضروفی روی آنرا پوشانده است. […]