بحرآبادی

۱ شهریور ۱۳۹۷

آدامانتینوما

تعریف یک تومور بدخیم نادر با درجه بدخیمی کم است که معمولا استخوان های ساق را گرفتار میسازد. یافته های بالینی این تومور در حدود ۸۰% […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

سارکوم یووینگ

تعریف: تومور بدخیم استخوانی است که از سلولهای گرد کوچک تشکیل شده است یافته های کلینیکی این تومور حدود ۱۰% از تومورهای اولیه بدخیم استخوانی را […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروسارکوم

تعریف کندروسارکوم نوعی تومور استخوانی بدخیم است که از سلولهای غضروفی تشکیل شده است. کندروسارکوما تومور بدخیم تشکیل شده از سلول های تولید غضروف است. این […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم

تعریف نوعی تومور بدخیم استخوان است که معمولا در کودکان و نوجوانان بروز میکند. این تومور معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ سالکی دیده میشود. در پسرها […]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

لیپوم یا تومور خوش خیم بافت چربی

لیپوم ها بیشتر در زنان میانسال دیده میگردند. سن متوسط ۴۸ سالگی است. می توانند متعدد یا قرینه باشند. نرم، مدور، قابل حرکت، بدون درد، و […]