تومورهای بدخیم استخوانی

۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم

تعریف نوعی تومور بدخیم استخوان است که معمولا در کودکان و نوجوانان بروز میکند. این تومور معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ سالکی دیده میشود. در پسرها […]