تومورهای خوش خیم استخوانی

۱ شهریور ۱۳۹۷

تومور استخوانی ژانت سل

تعریف یکی از تومورهای خوش خیم اما مهاجم استخوانی است . خوش خیم به این معنا که تقریبا هرگز متاستاز نمیدهد یعنی از مکان اولیه خود […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندرومیکسوئید فایبروما

تعریف: یک تومور خوش خیم غضروفی است یافته های کلینیکی: این تومورحتی در بین تومورهای خوش خیم غضروفی بسیار نادر است . بیشتر در سن ۱۰ […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروبلاستوم

تعریف یک تومور خوش خیم غضروفی است که در اثر رشد سلولهای نارس غضروفی ایجاد میشود یافته های بالینی این تومور شیوع بسیار کمی در بین […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوکندروم یا اگزوستوز

تعریف شایعترین تومور خوش خیم استخوان است. یک تومور استخوانی خوش خیم متشکل از یک قسمت استخوانی است که یک کلاهک غضروفی روی آنرا پوشانده است. […]