تومورهای استخوان

۱ شهریور ۱۳۹۷

تومور استخوانی ژانت سل

تعریف یکی از تومورهای خوش خیم اما مهاجم استخوانی است . خوش خیم به این معنا که تقریبا هرگز متاستاز نمیدهد یعنی از مکان اولیه خود […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندرومیکسوئید فایبروما

تعریف: یک تومور خوش خیم غضروفی است یافته های کلینیکی: این تومورحتی در بین تومورهای خوش خیم غضروفی بسیار نادر است . بیشتر در سن ۱۰ […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروبلاستوم

تعریف یک تومور خوش خیم غضروفی است که در اثر رشد سلولهای نارس غضروفی ایجاد میشود یافته های بالینی این تومور شیوع بسیار کمی در بین […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوکندروم یا اگزوستوز

تعریف شایعترین تومور خوش خیم استخوان است. یک تومور استخوانی خوش خیم متشکل از یک قسمت استخوانی است که یک کلاهک غضروفی روی آنرا پوشانده است. […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

آدامانتینوما

تعریف یک تومور بدخیم نادر با درجه بدخیمی کم است که معمولا استخوان های ساق را گرفتار میسازد. یافته های بالینی این تومور در حدود ۸۰% […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

سارکوم یووینگ

تعریف: تومور بدخیم استخوانی است که از سلولهای گرد کوچک تشکیل شده است یافته های کلینیکی این تومور حدود ۱۰% از تومورهای اولیه بدخیم استخوانی را […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروسارکوم

تعریف کندروسارکوم نوعی تومور استخوانی بدخیم است که از سلولهای غضروفی تشکیل شده است. کندروسارکوما تومور بدخیم تشکیل شده از سلول های تولید غضروف است. این […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم

تعریف نوعی تومور بدخیم استخوان است که معمولا در کودکان و نوجوانان بروز میکند. این تومور معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ سالکی دیده میشود. در پسرها […]