تومورهای بافت نرم

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

ملانوم بدخیم بافت نرم (Melanoma of soft parts)

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم   است  که اولین بار بوسیله  Enzinger  بعنوان سارکوم  Clear cell  در تاندون ها توصیف شد. این تومور از نظر ژنتیکی […]
۲۶ دی ۱۳۹۷

سارکوم اپیتلوئید (Epitheloid Sarcoma)

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم  با رشد آهسته است. یافته های بالینی در نوجوانان و بالغین جوان (سن ۱۰ تا ۳۵ سالگی) رخ می دهد. […]
۲۵ دی ۱۳۹۷

سارکوم پلئومورفیک ( فایبروس هیستیوسایتوم بدخیم)

تعریف یک تومور بدخیم بافت فیبروزه(لیفی) بدن است که در بیماران بالاتر از ۳۰ سال، بویزه ۵۰ تا ۷۰ ساله دیده میشود. یافته های بالینی این […]
۲۳ آذر ۱۳۹۷

تومور ژانت سل غلاف تاندون (Giant cell tumor of tendon sheath)

تعریف یک ضایعه خوشخیم واکنشی است که شباهت بسیار زیادی به  PVNS ( به مبحث  PVNS در همین سایت مراجعه شود) دارد. علائم بالینی ضایعه نسبتا […]
۲۰ آذر ۱۳۹۷

فوکال میوزیت (Focal Myositis)

تعریف یک تومورکاذب التهابی خوش خیم خودمحدود شونده است. یافته های بالینی در طیف سنی وسیع دیده میشود. میانگین سنی ۳۶سال است. بیشتر در اندام ها بویژه تحتانی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۷

ساینویال کندروماتوزیس

تعریف یــک بیمــاری تــک مفصلــی همــراه بــا  رشد نامناسب(متاپلازی)  پرده مفصل است کــه منجر به تشکیل بافت نابجای  غضروفــی و یــا اســتخوانی غضروفــی  در داخل پرده […]
۶ آذر ۱۳۹۷

تومورال کلسینوزیس Tumoral Calcinosis

تعریف یک بیماری متابولیک ارثی ناشی از اختلال در متابولیسم فسفر است  که در آن رسوب کلسیم در داخل بافت نرم به شکل تومور دیده میشود. […]
۵ آذر ۱۳۹۷

شوانوما

تعریف یک تومور خوش خیم بافت نرم است که از سلول های غلاف عصب (سلول های شوان- Schwan) منشاِ میکیرد. شوانوما معمولا از اعصاب بزرگ بدن […]
۴ آذر ۱۳۹۷

سینویت ویلو ندولر پیگمانته (PVNS)

تعریف یـک ضایعـه رشد کننده و  تخریبـی است که در اثر رشد برجستگی  هـای انگشتی شکل  و دانه ای شکل از پـرده سـینوویوم داخـل و خـارج مفصـل […]
۲۷ مهر ۱۳۹۷

آلوئولار سافت پارت سارکوما

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم نادر است که نسوج عمقی اندام ها را گرفتار میسازد و شدیدا عروقی است. یافته های بالینی این تومور بیشتر […]
۱۵ مهر ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم خارج استخوانی

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم است که در آن سلول های بدخیم استخوانسازی میکنند. این تومور بسیار نادر است . تنها ۱ درصد تومورهای بدخیم […]
۹ شهریور ۱۳۹۷

همانژیوم داخل عضلانی

تعریف تومور خوش خیم با منشاء عروقی داخل عضلات مخطط است که دارای مقادیر متغیری از چربی است. یافته های بالینی شایعترین محل بروز عضلات ران […]